kədərsiz

kədərsiz
sif. Kədəri olmayan, qəmsiz, qüssəsiz, dərdsiz. Kədərsiz adam. // məc. Şən, qayğısız, məsud. Kədərsiz həyat. – Nadir bulunur bizdə bulud, sis; Şən ruhumuzun üfqü kədərsiz. H. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • ərsiz — sif. Əri olmayan, dul. Ərsiz qadın. – Bir bölük atlar; Çəməndə otlar; Ərsiz arvadlar; Bu balama qurban. (Bayatı). Mən <qızın> ailəsiz, ərsiz z., çocuqsuz olduğunu zənn edirdim. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • RSIZ — Rail Services Incorporated (Regional » Railroads) …   Abbreviations dictionary

 • RSIZ — abbr. Rail Services Incorporated [railway pool code] …   Dictionary of abbreviations

 • xəbərsiz-ətərsiz — bax xəbər ətərsiz. Xəbərsiz ətərsiz itmək. Xəbərsiz ətərsiz yox olmaq. – <Sərdar:> Xəbərsiz ətərsiz gedib, . . bu gün ovçu Ağabala bazarda elə sözlər danışırdı ki. . . S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • kəsərsiz — sif. 1. Kəsəri olmayan, iti olmayan; küt. Kəsərsiz balta. 2. məc. Gücü, təsiri olmayan və ya az olan. Kəsərsiz söz. Kəsərsiz tənqid. – Onlar oynadıqca istedadıyla; Əql evi boş olur, sözü kəsərsiz; Döşünə döysə də alim adıyla; Yaşayır əsərsiz,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dəyərsiz — sif. 1. Heç bir dəyəri, qiyməti olmayan. Dəyərsiz şey. Dəyərsiz əsər. Hikmət İsfahani, Mazəndəran malikanəsini Rza xana bağışladığını və bu dəyərsiz hədiyyəni sonsuz məhəbbət əlaməti olaraq qəbul etməsini xüsusi məktubla ona bildirməyi qərara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • xəbərsiz — z. 1. Xəbər vermədən, demədən, soruşmadan, qabaqca bildirmədən; icazəsiz. Bir gün xanlara tamaşaya gələn qızların içində İskəndərin bacısı Leyla da var idi, qardaşından xəbərsiz qızlara qoşulub gəlmişdi. E. Sultanov. <Növrəstə:> Məndən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • fərsiz — sif. Əlindən iş gəlməyən; bacarıqsız, qabiliyyətsiz, bivec, bifər. Fərsiz övlad. Fərsiz uşaq. – Fərsiz qoyunu qurd yeyər. (Ata. sözü). Qədim zamanda bir Əhməd adlı tacir var imiş. Bu tacirin Fəraməz adlı fərsiz bir oğlu var imiş. (Nağıl) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • xətərsiz — sif. Qorxusuz, təhlükəsiz, xatasız. Xətərsiz iş. Xətərsiz səfər. – <Ataş:> Xalıqverdi əmi deyirdi ki, Turaclı yolu xətərsizdir. Ə. Vəl.. <İsmayıl kişi Namaza:> Sən bir qədər adam götür, arvad uşağı xətərsiz yerə apar və özün də orada… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • zərərsiz — sif. Zərəri toxunmayan, zərəri olmayan; ziyansız. Zərərsiz dərman. Zərərsiz adam. – Şeyx, o bir möhtərəm, zərərsiz adam; Həm müsafir, qəribü aciz adam. H. C.. Molla Xəlil axırda bu fikrə gəlmişdi ki, müəllimlə dost olsun. Bu vasitə ilə onu özü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • hünərsiz — sif. Hünəri olmayan, hünəri çatışmayan, hünər göstərə bilməyən; bacarıqsız, qabiliyyətsiz, istedadsız, fərsiz, fərasətsiz. Hünərsiz adam. – Elmsiz kimsənə hünərsizdir; Elmi bitərbiyət səmərsizdir. S. Ə. Ş.. O insandır ki, hər haqqı, nəsibi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”